sâmbătă, 26 septembrie 2015

Rezervatia Ropotamo... Bulgaria (1)

...
Rezervaţia Ropotamo se află la 50 km sud de Burgas şi acoperă regiuni întinse, de-a lungul râului cu acelaşi nume. Pe teritoriul său se găsesc zăvoaie dese, necaracteristice pentru aceste meridiane geografice, precum şi unele formaţiuni stâncoase interesante şi frumoase, dune, maluri terasate, mlaştini şi turbării. 
Pe malurile râului Ropotamo, în mijlocul pădurilor dese pot fi văzute liane, iar în lacurile din jurul râului, în preajma apelor de mică adâncime se găsesc habitate de trestie de mlaştină şi de nuferi frumoşi. La gura de vărsare a râului, salinitatea apei este mai mare decât nivelul normal, ceea ce constituie o condiţie prealabilă pentru o bogată diversitate piscicolă. Peşti de mare intră în apele mai dulci, cu scopul de a căuta hrană. Peste 100 de specii de plante care se întâlnesc în rezervaţie sunt incluse în "Cartea Roşie" a plantelor pe cale de dispariţie din Bulgaria. În rezervaţie se găsesc aproape 250 de specii de păsări, iar 71 dintre ele sunt incluse în Cartea Roşie a Bulgariei ca fiind pe cale de dispariţie.


4 comentarii: